ДП УкрЦВТ
Авторизація

Декларація про відповідність при реєстрації сільськогосподарської техніки – хто і як її оформляє

ukrcvt 17-09-2020, 15:38 ---

Одним з документів, що надаються інспектору при відомчій реєстрації сільськогосподарської техніки, є декларація про відповідність. Необхідність цього документа, що підтверджує відповідність конкретного зразка машини встановленим в Україні вимогам щодо захисту життя або здоров’я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, встановлюється Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694.

В цій постанові вказано, що декларація про відповідність оформляється виробником або його уповноваженим представником для машин, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.

У випадку, коли нова машина куплена в Україні, в документах, наданих продавцем, обов’язково має бути декларація про відповідність, так як пункт 24 згаданого Технічного регламенту забороняє введення в обіг та/або в експлуатацію машин без декларації про відповідність та/або знака відповідності технічним регламентам. При реєстрації надається така декларація, оформлена виробником або його уповноваженим представником.

Слід відмітити, що пункт 24 Технічного регламенту діє і в тому випадку, коли нову машину, або ту, що була у користуванні, вводить в обіг продавець, що не є виробником або його уповноваженим представником, а декларація про відповідність відсутня. Щоб визначитися як бути з оформленням декларації у цьому випадку слід звернутися до визначення «виробник», приведеному в підпункті 3 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин: «виробник – юридична або фізична особа, яка здійснює проектування та/або виробництво машини … та є відповідальною за відповідність машини … цьому Технічному регламенту з метою введення її в обіг під власним найменуванням чи торговельною маркою або для власного використання. У разі відсутності виробника згідно з наведеним визначенням будь-яка фізична або юридична особа, що вводить в обіг або в експлуатацію машину …  повинна вважатися виробником». Таким чином, декларацію про відповідність має оформити продавець і надати її покупцеві.

Якщо споживач самостійно придбав машину і декларація про відповідність відсутня, при реєстрації машини він має самостійно скласти декларацію про відповідність. Звичайно, скласти декларацію про відповідність не спеціалісту у сфері оцінки і підтвердження відповідності, який точно не знає які застосувати вимоги до конкретної машини, як перевірити чи відповідає вона встановленим вимогам, та навіть не знаючи своєї відповідальності у випадку, якщо виявиться що машина не відповідає встановленим вимогам, не так просто. Як же бути споживачеві? 

Однозначно – декларацію про відповідність має скласти і підписати сам споживач.

Можливий варіант, коли в документах на куплену машину є декларація виробника або його уповноваженого представника про відповідність машини вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів. Хоч така декларація в Україні і не чинна, так як угода з ЄС про взаємне визнання результатів оцінки відповідності існує лише в проекті (Угода АСАА), але вона може бути прийнята споживачем за основу при складанні української декларації про відповідність. Адже Технічний регламент безпеки машин якраз і розроблено з урахуванням Директиви 2006/42/ЄС щодо машин і механізмів і встановлені в ньому вимоги повністю відповідають вимогам Директиви 2006/42/ЄС.

Споживач також може звернутися до компетентного органу з оцінки відповідності (наприклад – до ДП «УкрЦВТ»), який проведе відповідну процедуру і при позитивних результатах надасть сертифікат відповідності вимогам стандартів, які є доказовою базою відповідності конкретної машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин, і допоможе скласти декларацію про відповідність. При цьому орган з оцінки відповідності прийме на себе відповідальність за виданий сертифікат відповідності і споживач зможе спокійно підписувати декларацію про відповідність.

Споживач може і самостійно провести роботи з оцінки відповідності і скласти декларацію про відповідність, прийнявши на себе всю відповідальність. Вимоги до декларації про відповідність зазначені у додатку 7, Технічного регламенту безпеки машин (перейдіть в додаток з нашими коментарями та пропозиціями, натиснувши на виділений текст).

Слід відмітити, що реєстрацію декларації про відповідність, складання її на якомусь спеціальному бланку не передбачено в Україні жодним нормативно-правовим актом. Тому вимога окремих інспекторів зареєструвати декларацію в органі оцінки відповідності не правомірна.
Читайте також
Авторизация