ДП УкрЦВТ
Авторизація

Застосування вимог технічних регламентів до машин сільськогосподарського та лісогосподарського призначення

ukrcvt 5-10-2020, 15:04 ---

Питання щодо поширення дії регламенту на конкретну машину сільськогосподарського або іншого призначення важливе не лише для розробника та виробника цієї машини, а ще й для споживача, який з якоїсь причини придбав машину без декларації про відповідність і хоче поставити її на облік, а також для державного інспектора, який здійснює відомчу реєстрацію.

На трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську техніку, інші механізми, стосовно яких проводиться відомча реєстрація (постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694), поширюється дія двох основних технічних регламентів:

Слід відмітити, що на ці види техніки поширюється дія і деяких інших регламентів, але це питання в даній статті ми не будемо розглядати.

Сфера дії Технічного регламенту затвердження типу практично встановлена уже в його назві - сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, їх причепи і змінні причіпні машини, але з суттєвим уточненням - конструкційна (проектна) швидкість яких становить не менш як 6 кілометрів на годину. Звичайно, йдеться про максимальну транспортну швидкість, а не про швидкість при виконанні технологічного процесу.

В п. 3 цього Технічного регламенту вказано, що дія його не поширюється на: 

транспортні засоби, виготовлені в одному екземплярі, крім транспортних засобів, що належать до сфери застосування цього Технічного регламенту і для яких затвердження типу є обов'язковим;

машини, сконструйовані спеціально для використання в лісовому господарстві, зокрема трелювальні трактори та форвардери, згідно з ГОСТ 29008-91 "Машини для лісового господарства мобільні і самохідні. Терміни та визначення";

лісогосподарські машини на базі шасі для землерийних машин згідно з ДСТУ ГОСТ ИСО 6165:2003 "Машини землерийні. Класифікація. Терміни та визначення"; 

змінні навісні машини. 

Таким чином, сфера поширення Технічного регламенту затвердження типу визначена досить чітко і однозначно за виключенням, можливо, транспортних засобів, виготовлених в одному екземплярі. Слід відмітити, що основним ідентифікатором типу транспортного засобу є його виробник. При цьому застосовуємо визначення терміну «виробник», наведене в Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Якщо найменування або торговельна марка виробника зареєстровані офіційно – дія регламенту поширюється на виготовлені ним транспортні засоби навіть в одному екземплярі.

Не все однозначно з поширенням дії Технічного регламенту безпеки машин. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до машин щодо захисту життя або здоров’я людини, захисту тварин або рослин, а також майна та охорони навколишнього природного середовища, процедуру оцінки відповідності машин та вимоги до їх обігу на ринку України та/або введення в експлуатацію. При цьому під терміном “машина” розуміють сукупність взаємозв’язаних частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, що мають у своєму складі або пристосовані до приєднання силового приводу іншого, ніж безпосередньо прикладене зусилля людини або тварини, та з’єднані для виконання визначених функцій. Зазначені взаємозв’язані частини або компоненти можуть мати або не мати компонентів для їх встановлення на місці або для з’єднання з джерелом енергії та руху, або можуть бути спроможні до виконання визначених функцій тільки за умови необхідності їх монтування на транспортному засобі. До терміну “машина” Технічний регламент безпеки машин відносить також устаткування - “змінне обладнання, яке після введення в експлуатацію машини (трактора) приєднує до такої машини (трактора) безпосередньо оператор для зміни її функцій або надання нової функції, за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи інструментом”.

Отже, під визначення терміну “машина” підпадає вся техніка, яка ставиться на облік згідно постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694. Але все це не значить, що на всю цю техніку поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин.

В п. 4 Технічного регламенту безпеки машин зазначено, що встановлені в ньому вимоги не поширюються на сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, за винятком машин, що змонтовані на таких транспортних засобах. І це логічно, так як на трактори поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу. При цьому відмічаємо, що причепи і змінні причіпні машини у цьому виключенні не згадуються. Можливо вони віднесені до підпункту п. 4 «транспортні засоби, призначені для перевезення повітряними, автомобільними, рейковими чи водними шляхами, за винятком машин, що змонтовані на таких засобах», на які також не поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин? Адже причіпні сільськогосподарські машини можна віднести до «транспортних засобів, призначених для перевезення автомобільними шляхами». Але що це за транспортні засоби, призначені для перевезення повітряними, рейковими чи водними шляхами? Відповідь, мабуть, треба пошукати в оригіналі - Директиві Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р.

В абзаці 6 підпункту е) пункту 2 статті 1 Директиви знаходимо, що дія цієї Директиви не поширюється на «means of transport by air, on water and on railnetworks  with the exclusion of machinery mounted onthese means of transport» - транспортні засоби повітряні, водні і залізничні, за винятком машин, що змонтовані на таких засобах. Як бачимо, згадування про транспортні засобів, призначені для перевезення автомобільними шляхами в Директиві відсутнє, та і сам переклад не зовсім точний. Тобто, дія Директиви поширюється на причіпні сільськогосподарські машини.

Таким чином, дія Технічного регламенту безпеки машин поширюється на всю техніку, яка ставиться на облік згідно постанов Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. № 694 крім тракторів, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу. На причіпні сільськогосподарські машини поширюється дія одразу двох технічних регламентів – безпеки машин і затвердження типу. Вимоги щодо безпеки дорожнього руху причепів та причіпних машин гармонізовано Технічним регламентом затвердження типу, тоді як вимоги щодо охорони праці та техніки безпеки залишаються предметом Технічного регламенту безпеки машин. Тому під час відомчої реєстрації тракторів, причепів і причіпних машин достатньо сертифіката відповідності затвердженому типу, адже ці машини розглядаються як транспортні засоби, які пересуваються дорогами загального призначення.

Слід відмітити, що в попередній редакції Технічного регламенту безпеки машин було вказано, що його дія не поширюється на сільськогосподарські та лісогосподарські трактори в частині ризиків, на які поширюється дія Технічного регламенту затвердження типу. Тобто Технічним регламентом затвердження типу розглядалися не всі ризики, пов’язані з тракторами. Тому виробник трактора, навіть отримавши сертифікат затвердження типу, мав би декларувати його відповідність вимогам Технічного регламенту безпеки машин.

В останній редакції регламенту це уточнення зникло. І причина проста – зміни до регламенту вносилися з урахування останніх змін до Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2006/42/ЄС від 17 травня 2006 р. щодо машин і механізмів. А зміни ці враховували той факт, що в ЄС з 01.01.2016 набрав чинності Регламент 167/2013 щодо затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, який замінив Директиву 2003/37/ЄС. Новий європейський Регламент 167/2013 був розроблений таким чином, щоб охопити всі ризики, включаючи і ті, які раніше охоплювала лише Директива 2006/42/ЄС. 

В Україні залишився чинним Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, розроблений з урахуванням старої Директиви 2003/37/ЄС, і який, звичайно, не охоплює всіх ризиків, що розглядаються Технічним регламентом безпеки машин. Тому правильним було б залишити декларування відповідності тракторів вимогам Технічного регламенту безпеки машин. Але маємо що маємо… У всякому випадку до затвердження технічного регламенту, розробленого на основі Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 167/2013 від 05 лютого 2013 р. щодо затвердження типу та нагляду за ринком сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.

Читайте також
Авторизация