ДП УкрЦВТ
Авторизація

Порядок подання апеляцій, скарг та спірних питань

Скарга - зовнішня претензія клієнта на обслуговування, терміни проведення  робіт з оцінки відповідності, сертифікації, державної реєстрації або некоректне поводження персоналу.

Апеляція - зовнішня претензія клієнта до дій та рішень ДП „УкрЦВТ” під час виконання оцінювання відповідності, державної реєстрації.

Спірне питання - розходження між клієнтом і ДП „УкрЦВТ” у розумінні встановлених вимог та правил оцінювання відповідності, інспектування, державної реєстрації або виконаних дій.

Подавати апеляцію може заявник, постачальник або інша сторона, незгідна з діями та рішеннями ДП „УкрЦВТ” під час розгляду поданих ними заявок на оцінку відповідності продукції та систем управління якістю, визнання сертифікатів відповідності, результатів робіт з перевірки виробництва та державної реєстрації технічних засобів, а також коригувальних заходів стосовно цих робіт та послуг. 

Апеляцією можуть оскаржуватися такі необґрунтовані дії ДП „УкрЦВТ”:

  • прийняття рішення про відмову в сертифікації або у розширенні її сфери, державній реєстрації;
  • порушення правил та процедур оцінювання відповідності продукції, виробництва, системи управління якістю та державної реєстрації;
  • призупинення дії чи скасування сертифіката відповідності, сертифіката перевірки (затвердження) типу.

Апеляція (скарга) подається на ім’я директора ДП „УкрЦВТ” тільки у письмовому вигляді в місячний термін з дня одержання від ДП „УкрЦВТ” повідомлення про прийняте  рішення.

Подання апеляції не зупиняє дії рішення, прийнятого ДП „УкрЦВТ”.

Апеляції розглядає апеляційна комісія, яка створюється згідно з “Положенням про апеляційну комісію ДП „УкрЦВТ”.

До розгляду не приймаються апеляції, авторство яких встановити неможливо. Розгляду не підлягають повторні апеляції з одного і того ж питання, яке було розглянуте і щодо якого було прийняте рішення.

Клієнт має право відкликати подану апеляцію на будь – якій стадії її розгляду, тоді розгляд зупиняється і комісія припиняє свою роботу.

Апеляції, скарги та спірні питання повинні бути розглянуті в термін, який не перевищує одного місяця з дня їх отримання та реєстрації в ДП „УкрЦВТ”.

Клієнт, який подав апеляцію, має право бути заслуханим під час її розгляду апеляційною комісією. При цьому неодмінно повинен бути присутній працівник ДП „УкрЦВТ”, що виконував роботи, стосовно яких подана апеляція, а також повинні бути розглянутими документовані матеріали щодо причин подання апеляції.

Обидві сторони – клієнт (представник клієнта), який подав на апеляцію та працівник ДП „УкрЦВТ” - можуть обмінятися міркуваннями з питань, які розглядаються за поданою апеляцією, та відповісти на запитання членів апеляційної комісії.

За бажанням клієнта обговорення спірних питань може здійснюватися за допомогою листування, якщо обумовлене цим збільшення терміну розгляду апеляції його влаштовує.

Прийняте рішення апеляційної комісії письмово доводиться до відома клієнта та ДП „УкрЦВТ”  протягом п’яти днів після проведення її засідання.

Усі витрати, пов’язані з розглядом апеляцій, несе кожна з сторін.

Авторизация